Koolitus mustamaelPakume nii iluteeninduse-alaseid kursusi algajatele ja edasijõudnutele, samuti kursusi oskusalade koolitajatele, kui ka kursusi kontoritarkvara ja arvutioskuse algtasemel, mis sobivad lävendiks edasistele õpingutele või tööturuvõimekuse säilitamiseks arenevas keskkonnas.

Meie koolitusprogrammid on koostanud FPO 1. järgu koolitaja, kõrgharidusega andragoog ja pika õpetajakogemusega Kaia Liikane. Kaia töötab iluteeninduses alates 2003. aastast. 2007. aastal võitis ta esimese koha Rahvusvahelise Kosmeetikute Ühenduse (OMC) korraldatud rahvusvahelisel küünedisaini võistlusel juunioride kategoorias. Koolitusjuhi töökas tiimis töötab samuti varasema pedagoogihariduse ning kunstiõpetaja töökogemusega täiskasvanute koolitaja, 2016. aastal andragoogika magistrikraadi kaitsnud Tea Roosvald.

Koolitajatel on kõrgharidus või ülikool lõpetamisel ning pikk praktilise töö kogemus iluteeninduses. Kõik koolitajad teevad regulaarselt ka salongitööd ning käivad erialastel täienduskursustel, et püsida kursis uute toodete, trendide ja klientide soovidega.

Meie kooli õppekavad on väljundipõhised ning vastavad uuele kehtivale Täiskavanute koolituse seadusele. Alates 2015. aastast ei väljastata täienduskoolitusasutustele enam koolituslube ning varem väljastatud koolitusload (Leksiko Iluhariduskeskuse HTM koolitusluba nr 6675HTM) kehtivad oma tähtaegade lõpuni. Seadusest lähtuvalt antakse meie kursuse edukalt läbinutele välja tunnistus, vajadusel saab lisaks tellida inglise keelse tunnistuse (Certificate). Meie õpilased töötavad nii Eestis kui mujal maailmas: Soomes, Rootsis, Norras, Austraalias, Iirimaal, Suurbritannias (Londonis), Itaalias, Araabiamaades ja mujal.

Välismaalt või väljastpoolt Tallinna tulijatele saame pakkuda paindlikke õppegraafikuid, majutust ja osalise kaugkoolituse võimalust. Koolil on oma e-õppe keskkond iKool, mis toetab õppijate paindlikku ajakasutust ning võimaldab varieerida metoodikat.

Rubriigis Uudised