Täiskasvanukoolituse kavandamine ja läbiviimine

Kirjutas
Hinda artiklit
(0 hinnangut)

See õppekava on loodud ilutegijatele, kes tahavad oma eriala peensusi ka teistele õpetada. See kursus sobib alustavale koolitajale, kuid ka neile, kes juba koolitavad, kuid tahaksid ajaga kaasas käia ja end edasi arendada. Koolituse käigus õpitakse ka vormistama uut, väljundipõhist õppekava ning tutvutakse Täiskasvanute koolituse seaduse jt täienduskoolitust puudutavate regulatsioonidega. Koolitusel keskendutakse ka koolitustega seotud dokumentatsioonile ning kuidas bürokraatiaga kõige paremini toime tulla. Vajadusel on võimalik saada konsultatsioone ka seoses firma asutamise ning tegevuslubadega, aga seda juba väljaspool koolitusaega.

Oskuskoolitaja kursus (ilu-, teraapia- või käsitöö erialad)

Kursus "Täiskasvanute oskuskoolituse kavandamine ja läbiviimine" on spetsiifiline koolitus tulevastele täiskasvanute täienduskoolituste läbiviijatele. Mõeldud on see kõigile neile, kes tahavad hakata õpetama endale südamelähedast oskust - olgu see siis mõni käsitöö (õmblemine, kudumine, kokandus), küünetehniku, ripsmetehniku või mõne eksootilisema iluteenuse või teraapia tööoskus (massaaž, kaaniteraapia jne). Peamiselt on meie koolitus suunatud iluteenuste koolitajatele, aga sobib kõigile, kelle koolituse eesmärgiks on mõne konkreetse oskuse edasiandmine. 

Kursustel antakse põhjalik ülevaade koolituse planeerimisest, õppevahendite loomisest, esinemisest, sobivatest meetoditest oskuste edasiandmisel, hindamisest jt hea koolitaja saladustest. Vajadusel õpetatakse, kuidas iseseisva töö käigus valminud õppematerjalidele anda kaasaegne "kaubanduslik" välimus (teksti toimetamine, illustreerimine ja kujundamine).

Kasutame võimalusel oma koolitusel ka grupitööd, kuid eelistame töötada väikestes gruppides. Õppegrupi maksimaalseks suuruseks neli inimest. Tagasiside iseseisvatele töödele on individuaalne.

Kursusele tulijale pakume pakume võimalust areneda koolitajana. Erialased oskused peavad olema koolitajaks õppijal juba eelnevalt ning seda kinnitavad tunnistused ja erialane staaž. Kursusele tulijalt ootame oma valitud eriala oskuste kinnitamist tunnistuse ja mõne pildi või näidisega enda tehtud tööst. Näiteks kunstküünte koolitajaks saab õppida meister, kes on õppinud küünetehnikuks, töötanud oma erialal ja kellel on ette näidata mõned ilusad fotod seni tehtud töödest. Ka ripsmepikenduste koolitaja kursustele kandideerijal peab varasemalt olema läbitud ripsmepikenduste paigaldamise koolitus ning ta peaks olema oma erialal juba vilunud. Täiskasvanute koolitaja puhul on tähtsal kohal autentsus - oma isikliku kogemuse ja välja arendatud veendumuste edasiandmine, mille juures tema oskused annavad koolitusele usaldusväärsuse. Samas aga on oskuskoolitaja jaoks oluline suuta koolitusprotsessi põhitõdesid üldistada, kanda koolitusoskusi üle oma teiste tulevaste koolituste raamesse, tutvuda täiskasvanud õppijaga töötamise teoreetilise raamistikuga, et tulevikus, kui oskused arenevad, suuta arendada ja läbi viia juba uusi koolitusi.

 

Koolitaja koolituse sisu

Kursusel omandatakse esmased koolitaja oskused ja tehakse algust õppematerjalide loomisega. Kursus jaguneb seitsmeks mooduliks, millest kolm on auditoorse töö päevad ja neli individuaalse töö, sh e-õppe töö plokid. Esimesele koolituspäevale langeb meetodite ja planeerimise, õppematerjali ja kursuse korraldamisse puutuv. Juba selle järel võib hakata kavandama oma iseseisvat tööd, milleks on koolituse iseseisev ettevalmistamine. Teisel koolituspäeval keskendutakse seadusandlusele ja tutvutakse väljundipõhise õppekava põhimõtetega. Kolmandal õppepäeval saab kursusel osaleja olla töövarjuks mõnele meie koolitajale ilukoolituse läbiviimise ajal, et teha tähelepanekuid metoodika ja korralduse kohta. Neljas moodul on määrustekohase ilusalongide hügieeni, jäätmekäitluse ja haiguste leviku ennetamise kursuse läbimine meie e-õppe keskkonnas, kuna ilumeistritele on hügieeniteadmiste olemasolu kohustuslik. Erandiks selle mooduli läbimisel on ainult need osalejad, kelle oskused ja tulevaste koolituste sisu ei puuduta ilu ning teeninduse valdkonda.  Viies moodul sisaldab täiskasvanud õppijate eripärasid ja õpiteooriaid tutvustavaid lugemismaterjale, mille põhjal õppijal tuleb lahendada ülesanded e-õppe keskkonnas. Kuues moodul sisaldab kahe iseseisva töö esitamist: õppematerjal tulevase koolituse jaoks ning väljundipõhine õppekava. Juhendaja annab õppija koostatud materjalidele kirjaliku tagasiside, vajadusel on võimalik nõustamine ka Skype´i teel. Seitsmenda mooduli sisuks on õppija poolt ette valmistatud koolituse tegelik läbiviimine. Koolituspäev võetakse videosse ja see saab juhendajalt tagasiside. Koolituse erinevate moodulite käigus saadud tagasiside alusel saab õppija oma oskusi ja koolitust korduvalt täiendada, et olla kursuse lõppedes valmis sisenema oma koolitusega turule.

 

Koolitaja kursusele registreerumine

Me ei kontrolli, mitu aastat on õpilane oma erialal töötanud, sest koolitaja jaoks on tähtsad põhjalikud teadmised, vilumus ja isiksuse sobivus. Seepärast otsustame õpilase sobivuse üle eelneva vestluse käigus, enamasti tahaksime näha ka fotosid seni tehtud töödest või proovitööd. Mõistagi on koolitusele eelnev konsultatsioon tasuta :) .

Igal juhul soovitame enne kursusele registeerumist võtta ühendust juhatajaga, kes annab esmase hinnangu, kas, kuidas ja millal saaksite koolitusele tulla ning koostab koolitusplaani. Kontakti saab telefonil 555 15 281 (kl 10.00-20.00) või e-mailil . Alati võib küsimuse postitada ka meie kodulehel oleva veebivormi kaudu.

Tunnistus jm formaalsused

Pärast kursuse edukat läbimist antakse välja Eesti Vabariigi seadustele vastav tunnistus, kus on tõendatud ka õpiväljundite saavutamine. Tunnistus annab õiguse tegutseda koolitajana vastavalt tegutsemiskoha seadusandlusele. Vajadusel väljastame ka ingliskeelse duplikaadi tunnistusest (certificate), mis võimaldab töötada ka välisriikides.

Kuna tegu on tööalase täiendkoolitusega, on koolituse eest tasunud eraisikul õigus taotleda maksutagastust, arvestades koolituskulu maksustamisperioodi maksustavatest tuludest maha.

Eeldame, et enne kursuste algust on vähemalt pool maksumusest tasutud. Pakume ka järelmaksu võimalust ning paindlikke maksegraafikuid. Uuri maksevõimaluste kohta meili teel  

Leksiko Rahvusvaheline Iluhariduskeskus on Eesti Töötukassa koostööpartner. Vaata infot Tööturukoolituste kohta Töötukassa kodulehelt.

Lisainfo tel 555 15 281 või mailil .

Hinnad leiad ilukoolituste hinnakirjast.

Lektorid

Kursused viivad läbi kõrgharidusega andragoogid Kaia Liikane (bakalaureus) ja/või Tea Roosvald (magister). Mõlemad on ka pika kogemusega koolitajad ning töötanud üldhariduskoolides. Õppematerjalide koostamise, kujundamise ja turundamise nippe jagab üle 20-aastase toimetaja-, esinemis- ja koolitajastaažiga Lauri Liikane. Loe koolitajate kohta pikemalt siit.

Eesolevad koolitused

Siin on plaanis olevad koolituste alguse ajad.

Järgmised koolitaja kursuse auditoorse töö päevad toimuvad teisipäeval, 24.10.2017; kolmapäeval, 25.10.2017 ja neljapäeval, 26.10.2017. 

 

Viimati muudetud Teisipäev, 17 Oktoober 2017 22:54